Professionell handledning vänder sig till arbetsgrupper och enskilda som i sitt yrkesutövande möter människor i otrygga och utsatta situationer. Den syftar till att stärka och utveckla de handleddas kompetens, men den kan också bidra till att höja arbetsgruppens funktion och att reducera stress. Jag är handledarutbildad i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. Jag har ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska hemvist är systemisk och relationsorienterad teori.

Jag åtar mig handledningsuppdrag i lokaler på Mariestadsvägen 5 i Skövde, på den aktuella arbetsplatsen eller annan lämplig plats. Välkommen att kontakta mig för mer information och för att prata igenom önskemål och möjligheter kring ett handledningsuppdrag eller en konsultation.

Professionell handledning, se http://www.handledarforeningen.com.